Breaking

PAID AD

PAID AD
PAID AD

Search This Blog

30/04/2020

Survey on Private Sector Establishments Affected due to COVID-19 : Labour Department
April 30, 2020

Survey on Private Sector Establishments Affected due to COVID-19 : Labour Department


කොරෝනා හෙවත් කොවිඩ් - 19 වසංගතය හේතුවෙන් බලපෑමට ලක්වූ පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන පිළිබඳව කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව සමීක්ෂණයක් කරයි. ඒ අනුව, මෙරට පෞද්ගලික අංශයේ ව්‍යාපාරික ආයතනවල පැවැත්ම හා ඒවායෙහි සේවය කරන අයගේ රැකියාවන් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් සුදුසු තීරණ ගැනීමට සහ එම ආයතනවලට අවශ්‍ය සහන සැලසීම සම්බන්ධයෙන් සලකා බැලීමට රජයට පහසු වීම සඳහා මෙම සමීක්ෂණය අතිශයින් වැදගත් වෙයි.

එමනිසා සියලු පෞද්ගලික ආයතන විසින් මෙම සමීක්ෂණයට අදාල පෝරමය කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ www.labourdept.gov.lk අඩවියට පිවිස ඔන් ලයින් හරහා සම්පූර්ණ කොට 2020 මැයි මස 03 වැනිදා හෝ ඊට පෙර කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස නිපුණතා සංවර්ධන,රැකීරක්ෂා කටයුතු සහ කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යාංශය ඉල්ලා සිටියි.

එක් එක් ව්‍යාපාරය සඳහා වෙන වෙනම පෝරම පුරවා ඉදිරිපත් කරන ලෙසත් එම සමීක්ෂණයට අදාල පෝරමය ඔන් ලයින් හරහා සම්පූර්ණ කිරීමේදී අවශ්‍ය වෙතොත් ඔබ ප්‍රදේශයේ කම්කරු කාර්යාලයේ හෝ කම්කරු නිලධාරියාගේ සහය ලබා ගන්නා ලෙසත් කම්කරු අමාත්‍යාංය ඉල්ලා සිටියි. නිපුණතා සංවර්ධන, රැකීරක්ෂා කටයුතු සහ කම්කරු සබඳතා අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ උපදෙස් හා අමාත්‍යාංශ ලේකම් ඩී.එම් සරත් අභයගුණවර්ධන මහතාගේ මගපෙන්වීම මත කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් ඒ.විමලවීර මහතාගේ පූර්ණ අධීක්‍ෂණය යටතේ මෙම සමීක්ෂණය සිදුවෙයි
Source : News.lk

Click Below for the Online Form

கொரோனா நோய் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள தனியார் துறை நிறுவனங்கள் தொடர்பாக தொழில் திணைக்களத்தினால் ஒரு கணக்கெடுப்பு மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. இந்நாட்டின் தனியார் துறை வர்த்தக நிறுவனங்களின் முன்னெடுப்பு, பணியாளர்களின் தொழில் பாதுகாப்பு தொடர்பாக பொருத்தமான முடிவுகளை எடுப்பதற்கு இக் கணக்கெடுப்பு மிக முக்கியமானதாகும்.


தொழில் திணைக்களத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள ழடெiநெ விண்ணப்பத்தினூடாக 03.05.2020 இற்கு முன்னர் தத்தமது வியாபார நிறுவனங்கள் தொடர்பான தகவல்களை வழங்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றீர்கள்.


ஒவ்வொரு வியாபாரம் சம்பந்தமாகவும் தனித்தனி விண்ணப்பங்களை முன்வைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுவதுடன், பூரணப்படுத்தல் உதவிகள் தேவைப்படின் உங்கள் பிரதேச தொழிலாளர் அலுவலகம் அல்லது அலுவலர் ஒருவரின் உதவியைப் பெற்றுக் கொள்ளவும்.

Click Below for the Online Form
Verification of Results Online​ (GCE O/L and A/L)
April 30, 2020

Verification of Results Online​ (GCE O/L and A/L)


අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මාර්ගගත (online) ක්‍රමයට පරික්ෂා කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සපයා ඇති පහසුකමට අමතරව, ශ්‍රී ලංකාවේ පළමුවරට අදාල විභාගවල ප්‍රතිඵල සහතික කිරීමේ ලේඛන (Verification) නිකුත් කිරීමේ අන්තර්ජාල සේවාව ඊයේ (28) දින ආරම්භ කරන ලදී.

අධ්‍යාපන, ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතාගේ විශේෂ උපදෙස් මත, ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සහතික කරන ලද විභාග ප්‍රතිඵල ලේඛන ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ලබාදීම මෙම සේවාවේ මූලික අරමුණයි. මෙහි මූලික අදියර යටතේ 2001 වසරේ සිට මේ දක්වා පවත්වන ලද සාමාන්‍ය පෙළ හා උසස් පෙළ විභාගවලට අදාල ප්‍රතිඵල සනාථ කිරීමේ ලේඛන නිකුත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන ඇත. මේ යටතේ විදේශීය විශ්වවිද්‍යාල, විදේශීය ආයතන, පෞද්ගලික ආයතන, විභාග අයඳුම්කරුවන් ඇතුලු අදාල පාර්ශවයන්ට සත්‍යාපනය කරන ලද ප්‍රතිඵල ලේඛන online ක්‍රමයට නිකුත් කරනු ලැබේ. (200 will be charged)
Source : Ministry of Education

Click Below link for Results verification

க.பொ.த சாதாரண தர மற்றும் க.பொ.த உயரதர பரீட்சை பெறுபேறுகளை Online மூலம் பரீட்சித்து, உறுதிப்படுத்தும் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

2001 முதல் நடைபெற்ற பரீட்சை பெறுபேறுகளை இதன் மூலம் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள முடியும். இதனடிப்படையில் வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்கள், வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள், பரீட்சை விண்ணப்பதாரிகள் ஆகியோருக்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பெறுபேறுகளை பெற்றுக் கொள்ள முடியும். (200 will be charged)

பின்வரும் இணைப்பை அழுத்தவும்

Click Below link for Results verification

Vacancies @ Sri Lanka Ayurvedic Drugs Corporation

29/04/2020

Circular : Resuming the functions of Government Institutions during COVID-19
April 29, 2020

Circular : Resuming the functions of Government Institutions during COVID-19චක්‍රලේඛ சுற்றறிக்கை
කෝවිඩ්-19 වෛරසය පවතින කාලය තුළ රාජ්‍ය ආයතන විවෘත කර
 කාර්යාලයීය කටයුතු ආරම්භ කිරීම සහ එම කටයුතු පවත්වාගෙන යාම
கோவிட் 19 வைரஸ் நிலவும் காலத்தில் அரச நிறுவனங்களைத் திறந்து
அலுவலக நடவடிக்கைகளை ஆரம்பித்தல் மற்றும் முன்னெடுத்துச் செல்லல்.


Ministry of Public administration has released a circular regarding Resuming and maintaining the functions of Government Institutions during COVID-19 on 29.04.2020.

Click Below for Circular
Sinhala
Tamil
English
Before selecting your AL Subjects ... (for OL 2019 Students )
April 29, 2020

Before selecting your AL Subjects ... (for OL 2019 Students )


Hi Students. You have done your O/L and got the results too. Now the time to select AL Subject Streams.
Please Note that you all, even without passing O/L, You can do your AL in 13 Years Guaranteed Education Programme. Here we have given the ways you have got and read well and select the Stream and Subjects according to your ambition.
 1. Biological Science
 2. Physical Science
 3. Arts
 4. Commerce
 5. Technical
 6. 13 years guaranteed Education Programme 
First Read Below circular well. It describe the subject combination according to the courses available in universities

Circular 

 Sinhala / Tamil / English 

(we have only Sinhala version)University Courses Stream Wise
Arts
Commerce
Bio Science
Physical Science
Technical Streams
Common Courses


University Handbook 2019 A/L

And Click below for more details you need to know

13 years guaranteed Education Programme

Sinhala Tamil English


AL New Syllabus Videos (Sinhala) 

Videos


Higher Studies Opportunities for Agri/Bio Tech Students


Resource Books - NIE

28/04/2020

GCE O/L Results 2019 (Province, District, Zone Wise Report)
April 28, 2020

GCE O/L Results 2019 (Province, District, Zone Wise Report)

Performance of 
Candidates
GCE O/L  2019

Province/ District/ Zone 
wise comparison report
 1. Performance of School candidates 2012 - 2019
 2. Performance of candidates 1st attempt, School and private candidates
 3. Performance of candidates province wise
  1. Southern
  2. western
  3. north western
 4. Performance of candidates District wise
  1. Hambanthota
  2. Matara
  3. Colombo
Click Below for the GCE O/L Performance Book
GCE O/L 2019 Performance Book
GCE O/L 2019 Performance Book
Circular : Book Competition for School Students
April 28, 2020

Circular : Book Competition for School Students

This program is introduced to enhance the moral power and improve creativity of nearly 4.3 million schoolchildren who are confined to their homes due to the COVID 19 pandemic spreading throughout the world in 2020. Objectives of said program would be providing opportunities for students to gather their thoughts in this period in a form of a book and present it to the society, allowing students to read books, develop positive attitudes and skills and creatively present them to the nation and thereby bringing forth a set of grass root writers from the school system.2020 வருடத்தில் உலகெங்கும் பரவியுள்ள Covid 19 தொற்று நோய் நிலவரம் காரணமாக நம் நாட்டின் நாற்பத்து மூன்று லட்சமளவினான பாடசாலை மாணவ மாணவியர் தமது வீட்டினிலேயே காலத்தை கழிப்பதோடு அவர்களின் சிந்தனை ஆற்றல், சவாலை வெற்றி கொள்ளும் ஆற்றல் மற்றும் படைப்பாற்றல் விருத்திக்கான நோக்கில் இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டம்
அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றது

The Time line for the Program


2020
2021 and further years
01
submissions from school to Divisional office
June
30
May
31
02
Submissions from Divisional office to Zonal office       
July
15
guruwaraya.lk
June
15
03
submissions from zonal office to provincial office after evaluations
August
15
July
15
04
submissions to Ministry of Education after provincial evaluations
September 15
August
15
05
Release of National Level Results  guruwaraya.lk
October
15
September 
15

Click Below fr Circular
Sinhala 
Tamil
English
OL Results 2019 (Student Result sheet, School Results, Zonal Wise )
April 28, 2020

OL Results 2019 (Student Result sheet, School Results, Zonal Wise )

සිසුන් සඳහා තනි ප්‍රතිපල
පාසල් සහ කලාප වෙත සම්පූර්ණ ප්‍රතිපල
 மாணவர்களுக்கான தனியான பெறுபேறு
பாடசாலைகளுக்கான வலயங்களுக்கான முழுமையான பெறுபேறு

Please click below link and get GCE O/L Results.
1. Students get their personal result sheet.  use your index no

2. Schools can get their school results Sheet (whole students) - use username and password of AL online or Scholarship online application

3. Zonals can get their zonal wise results sheet

Click Below
https://onlineexams.gov.lk/onlineapps

27/04/2020

Statistical Report : GCE O/L Exam 2019
April 27, 2020

Statistical Report : GCE O/L Exam 2019


Statistical Report of GCE O/L Exam 2019 has been released.
School Candidates
433 189
Private Candidates
284 057

Total Candidates
717 246

Candidates who  sit for the exam
556 256


Al Qualified %
73.84
Maths Passed %     
66.82
9A   
10 346

Results Released : GCE O/L 2019

26/04/2020

Educational TV Channel Time Table : 2nd Week
April 26, 2020

Educational TV Channel Time Table : 2nd Week


Time Table of TV Educational Programme has been released. (Received). Please Tune  Channel Eye / Nethra for the Broadcast.
Monday 27.04.2020


Tuesday 28.04.2020


Wednesday 29.04.2020

Thursday 30.04.2020

Friday 01.05.2020

Saturday 02.05.2020

Sunday 03.05.2020


Click Below for Full Time Table

25/04/2020

Maintenance of School Swimming Pools : Education Ministry
April 25, 2020

Maintenance of School Swimming Pools : Education MinistrySpecial message to principals Maintenance of school swimming pools පාසල් පිහිණුම් තටාක නඩත්තු කිරීම பாடசாலை நீர்த்தடாகங்களின் பராமரிப்பு
Ministry of Education


நீச்சல் தடாகங்களை கொண்டுள்ள பாடசாலை அதிபர்களுக்கு,

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள அசாதாரண சூழ்நிலைகளின் காரணமாக ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக செயற்பாடிழந்து போய் காணப்படும் நீச்சல் தடாகங்கள் நுளம்புகள் பெருகுவதற்கு காரணமாக உள்ளது.

தொடர்ந்து இவை சுத்தப்படுத்தபட வில்லை எனின், அவை சுத்தப்படுத்துவதற்கு உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றீர்கள்.

ஊரடங்கு சட்டம் தளர்த்தப்படுத்தப்பட்ட பின்னர், நீரினை பரீட்சித்ததன் பின்னர் பயன்பாட்டுக்கு எடுக்கவும்.
CORONA RELIEF CONSENT FORM : Peoples Bank
April 25, 2020

CORONA RELIEF CONSENT FORM : Peoples Bank


රජයේ උපදෙස් පරිදි ක්‍රියාත්මක ණය සහන මහජන බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවන් වෙත ලබා ගැනීම සඳහා, 30.04.2020 දිනට පෙර online අයදුම්පත හරහා යොමු කරන්න

Click Below for online application
Online Application

அரசாங்க அறிவுறுத்தல்களுக்கேற்ப வழங்கப்படும் கடன் நிவாரணம்களை மக்கள் வங்கி வாடிக் கையாளர்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்காக பின்வரும் தகவல்வளை தரப்பட்டுள்ள நிகழ்நிலை இணைப்பை சொடுக்குவதன் மூலம் 30.04.2020 இற்கு முன்னர் வழங்குமாறு மக்கள் வங்கி கேட்டுக் கொள்கின்றது.

Click Below for online application
Online Application


22/04/2020

Oracle Free Online Learning Paths and Certifications
April 22, 2020

Oracle Free Online Learning Paths and Certifications


O r a c l e
Free Online Learning
Paths and Certifications
50 Hours of Free Online Training and 6 Free Exams!

The Free Training are related to the Areas below: Oracle Autonomous Database Specialist
Oracle Cloud Infrastructure Foundations Associate
Oracle Cloud Infrastructure Cloud Operations Associate
Oracle Cloud Infrastructure Developer Associate
Oracle Cloud Infrastructure Architect Associate
Oracle Cloud Infrastructure Architect Professional


NOTE: This program kicks off on Monday, March 30, 2020, and will be available until May 15, 2020.

More info in the link below:

Oracle Free Online Learning

Source : SLIATE


President Task Force to Poverty Eradication
April 22, 2020

President Task Force to Poverty Eradication


President Task Force
to Poverty Eradication
දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම සඳහා ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය
வறுமை ஒழிப்புக்கான ஜனாதிபதி பணிக்குழு

President has initiated a Task Force to poverty eradication under the patronage of Basil Rajapaksha. 

Click Below for the Gazette
Sinhala
Tamil not yet updated
English not yet updated
Extra Reading Books for A/L Students
April 22, 2020

Extra Reading Books for A/L Students

Extra Reading Books
for A/L Students
අ.පො.ස. උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා
 අමතර කියවීමේ පොත්
உயர்தர மாணவர்களுக்கான மேலதிக வாசிப்பு நூல்கள்
Educational Publication Department

Educational Publications Department has released Extra Reading Books for GCE A/L Students Students can download freely those books.

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව අ.පො.ස. උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා අමතර කියවීමේ පොත් නිකුත් කර තිබේ. සිසුන්ට එම පොත් නොමිලයේ බාගත කළ හැකිය

உயர்தர மாணவர்களுக்கான மேலதிக வாசிப்பு நூல்கள் கல்வி வெளியீட்டு திணைக்கள இணையத்தளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. மாணவர்கள் இவற்றை இலவசமாக தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்

Click Below to download (Select Medium and Grade respectively)

Note : Tami and English Medium Books not yet updated. Keep watching this site ....

21/04/2020

Special Notice for Newly Appointed Officers (SLICT and DO's)
April 21, 2020

Special Notice for Newly Appointed Officers (SLICT and DO's)


Special Notice for
Newly Appointed Officers
(SLICT and DO's)
අලුතින් පත් කරන ලද නිලධාරීන් සඳහා විශේෂ දැන්වීම  
புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கான சிறப்பு அறிவிப்பு  
Special Notice has been released by public administration ministry for newly appointed officers in SLICT Service 3-III , 2-II Development Officers  III.

Appointment date mentioned as 16.03.2020.and Duty assumed date extended to 04.05.2020.

Please refer below notice for further clarification

20/04/2020

TV Channel Time Table (2nd Week)
Application : GCE A/L Exam 2020 (Old/New)
April 20, 2020

Application : GCE A/L Exam 2020 (Old/New)උසස් පෙළ විභාගයට අයදුම් කිරීමේ කාල සීමාව 2020. 05.04 දින වේ.உயர்தர பரீட்சை விண்ணப்பிக்கும் கால எல்லை 04.05.2020 வரை நீடிக்ப்பட்டுள்ளது.

Applications are invited for GCE A/L examination 2020 from department of Examination.
Closing Date 02.03.2020  04.05.2020

For Private Candidate
 • Application will be accepted till 04.05.2020
 • Applicant should read the instruction well before applying online.
 • Should applied via online and the copy should be forwarded to exam department
 • Only the Applicant who has got the leaving certificate from school, can apply.
Click Below for Instruction
In Sinhala
In Tamil

Click Below to apply Online
Online Application

GCE A/L Application Closing Date has been extended to 04 May 2020. Private candidates can apply till 04 .05.2020.
Exam Department.

19/04/2020

TV Channel Time Table for Students

18/04/2020

Online Application : Nursing (Health Ministry)
April 18, 2020

Online Application : Nursing (Health Ministry)Recruitment for the Student Nursing Training සිසු හෙද පුහුණුව සඳහා අභ්‍යාසලාභීන් බඳවා ගැනීම
மாணவ தாதியர் பயிற்சிக்காக பயிலுனர்கள் ஆட்சேர்ப்பு


Applications are invited from 2017 and 2018 AL Science Qualified (Bio / Maths) Students for Student Nursing Training from Ministry of health.

Closing Date 31.03.2020 15.05.2020

Click Below for Details
In Sinhala
Tamil

17/04/2020

GIT Practice Paper 2020 (2019) : Mock Exam
April 17, 2020

GIT Practice Paper 2020 (2019) : Mock Exam


Exam Department has released the Mock Exam paper ofr GIT to practice.

Click Below link for the Mock Exam
Mock Exam 


This online examination is conducted by the Department of Examinations of Sri Lanka as a preparation for the students who wish to sit for the General Information Technology Examination 2019 (2020). 
In case of having a technical problem or any other query regarding this test, please email it to: doeonlineexams@gmail.com for further advice and information.

Click Below for the Instructions
Sinhala
Tamil
English

13/04/2020

Information on Sri Lankan Currency Notes
April 13, 2020

Information on Sri Lankan Currency NotesThe Central Bank of Sri Lanka has the sole right and authority to issue currency in Sri Lanka as stipulated in the Monetary Law Act No. 58 of 1949.

After the establishment of the Central Bank of Sri Lanka in 1950, eleven note series have been issued 

The theme of the eleventh series of notes issued in 2010 is “Development, Prosperity and Sri Lankan Dancers”.

2010 දී වසරේදී නිකුත් කරන ලද එකොළොස් වන මුදල් නෝට්ටු කාණ්ඩයේ තේමාව වනුයේ “සංවර්ධනය, සෞභාග්‍ය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ නැටුම් ශිල්පීන්” යන්නයි

11ஆவது நாணயத் தாள் தொடரின் தொனிப்பொருள் "அபிவித்தி சுபீட்சம் மற்றும் இலங்கையின் நடனக்காரர்கள்"

Click Below for Information on Each Currency Note

Click Below for Sinhala Video


Click Below for Tamil Video

12/04/2020

Forward your Subject Issues (GCE A/L Students)
April 12, 2020

Forward your Subject Issues (GCE A/L Students)


Educational Programmes for GCE A/L Students to be telecast on the National Rupavahini channel and Netraya from 20th April 2020. The following 17 subjects are discussed in the A / L education program. It is expected to discuss any issues you have on the subject. So please write down the issues in the subject via below form before April 18, 2020, which you should discuss in that program.

2020 අප්‍රේල් මස 20 දින සිට ජාතික රූපවාහිනි අයි නාලිකාව හා නේත්‍රා නාලිකාව ඔස්සේ විකාශණය වීමට නියමිත අ.පො.ස. උසස් පෙළ අධ්‍යාපන වැඩ සටහනේ දී පහත සඳහන් විෂයය 17 පිළිබඳව සාකච්ඡා කරණු ලැබේ. එහිදී එම විෂයයන්ට අදාල විෂය කරුණු පිළිබඳ ඔබට ඇති ගැටළු සාකච්ඡා කිරීමට අපේක්ෂිතය. එබැවින් එම වැඩසටහනේ දී සාකච්ඡා කළ යුතු ඔබට ඇති ගැටළු 2020 අප්‍රේල් මස 18 දිනට පෙර පහත පෝරමයේ සැකවින් සටහන් කරන්න. ඔබගේ අදහස් සිංහල ‍හෝ දෙමළ භාෂාවලින් ඉදිරිපත් කරන විට යුනිකෝඩ් අකුරු වර්ගයක් යොදා ගන්න. 


2020 ஏப்பிரல் முதல் நேத்திரா தொலைகாட்சி அலைவரிசையினூடாக மாணவர்களுக்கான நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பப்படவுள்ளன. க.பொ.உயர்தர மாணவர்களுக்கு பின்வரும் 17 பாடங்கள் தொடர்பாக கலந்துரையாடப்படவுள்ளன. 

மேற்படி பாடங்களில் மாணவர்களுக்கு உள்ள பிரச்சினைகள் தொடர்பாக ஏப்பிரல் 18 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் பின்வரும் இணைப்பில் உள்ள படிவத்தினை நிரப்புவதன் மூலம் அறிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர்.

Click Below for the Online Form

Subjects
 1. Chemistry
 2. Physics
 3. Biology
 4. Combine Mathematics
 5. Agriculture Science
 6. ICT
 7. Bio System Tech
 8. Engineering Tech
 9. Science for Tech
 10. Accounting
 11. Business Studies
 12. Economics
 13. Sinhala
 14. Tamil
 15. Political Science
 16. Geography
 17. Buddhist Civilization

Re Open of Universities
April 12, 2020

Re Open of Universities


Department of Gvernment Information says that the reopen of universities will be implemented by 3 stages.

Stage 1 on 04.05.2020
Only for academic and Non Academic Staff

Stage 2 on 11.05.2020
Last Year students Only,
5th Year of Medical Students, 4th Year Students of Special Degrees and 3rd Year of General Degree Students.

Stage 3 on 18.05.2020
For All Studentsபல்கலைக்கழகங்களை மீள திறக்கும் நடவடிக்கைகள் மூன்று கட்டங்களினூடாக நடைபெறும் என அரசாங்க தகவல் நிலையம் தெரிவிக்கின்றது.

முதல் கட்டம் 04.05.2020
கல்வி சார் மற்றும் கல்வி சாரா ஊழியர்களுக்கு மாத்திரம்

இரண்டாம் கட்டம் 11.05.2020
இறுதி ஆண்டு மாணவர்கள்
ஐந்தாம் வருட மருத்துவ பீட மாணவர்கள், நான்காம் வருட விசேட பட்ட கற்கை நெறி மாணவர்கள், மூன்றாம் வருட பொது பட்டக் கற்கை மாணவர்கள்

மூன்றாம் கட்டம் 18.05.2020
அனைத்து பல்கலைக்கழக மாணவர்கள்11/04/2020

Free Mobile Service for GCE O/L Students
April 11, 2020

Free Mobile Service for GCE O/L Students


Ministry of Education has introduced a special hotline no 1377 for GCE O/L students to solve their doubts. Available in Sinhala and Tamil Medium.

Medium : Sinhala / Tamil
Time : 9.00AM to 12.00 Noon
Charge : Free from any Network
Subjects : Maths, Sciecne, English, Tamil/Sinhala

මෙවර අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසු දරු දැරියනට නිවසේ සිට තම ඉගෙනුම් කටයුතු කරගෙන යාමේදී එක් එක් විෂයයන් සම්බන්ධයෙන් මතුවන ගැටලු විසඳාලීම සඳහා විශේෂ දුරකථන සේවාවක් සැපයීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇත.

දෙමාපියන්ට තමන් සතු ඕනෑම දුරකථන ජාලයකින් 1377 අංකයට ඇමතුමක් ලබා දීමෙන් දරුවන් වෙත මෙම අවස්ථාව සලසා දිය හැකිය. මේ සඳහා දුරකථන ගාස්තු කිසිවක් අය නොකෙරෙන අතර, සිංහල හෝ දෙමළ මාධ්‍යයෙන් අදාල විමසීම් සිදු කළ හැක. එක් එක් විෂයයන් සම්බන්ධ පළපුරුදු ගුරුවරුන් මේ සඳහා සම්බන්ධ කරගනු ලබන අතර, සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන්ට ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, මව්බස සිංහල හා මව්බස දෙමළ යන විෂයන් සම්බන්ධව මතුවන ඕනෑම ගැටළුවකට මේ යටතේ පිළිතුරු ලබා දීමට කටයුතු යොදා ඇත.
Source : Ministry of Education 

இம்முறை க.பொ.த. சாதாரண தர மாணவர்களின் சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளும் முகமாக கல்வி அமைச்சினால் விசேட தொலைபேசி இலக்கம் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

எந்தவொரு வலையமைப்பிலும் இருந்து இலவசமாக அழைப்புக்களை மேற்கொள்ளலாம்.

அழைக்க வேண்டிய இலக்கம் 1377
மொழிமூலம் : தமிழ் / சிங்களம்
கட்டணம் : இலவசம்
நேரம் 9.00 – 12.00

Popular

Recent

Ad

Learning Materials for Students